คำศัพท์ไทย-พม่า

แก้ว

คำศัพท์ไทย

หมวดของใช้ในครัว ›

ภาษาพม่าခြက္

อ่านว่าผั่น คแว่ด

1