คำศัพท์ไทย-พม่า

เม็ดผักชี

คำศัพท์ไทย

ผักและผลไม้ ›

ภาษาพม่าနံနံ

1