ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "เป๊ปซี่/โก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เป๊ปซี่/โก

    ภาษาพม่า ပတ္စီ၊ကိုကာကိုလာ

    อ่านว่า แป่ปสี่/โก่ก่าโก่หล่า