คำศัพท์ไทย-พม่า

เป๊ปซี่/โก

คำศัพท์ไทย

หมวดเครื่องดื่ม ›

ภาษาพม่าပတ္စီ၊ကိုကာကိုလာ

อ่านว่าแป่ปสี่/โก่ก่าโก่หล่า

1