ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "เท่าไร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "เท่าไร"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
เท่าไหร่ဘယ္ေလာက္လည္း
ราคาขาดตัวเท่าไรတစ္ခြန္းေစ်းဘယ္ေလာက္လည္း