คำศัพท์ไทย-พม่า

เข็มฉีดยา

คำศัพท์ไทย

หมวดโรคและยารักษา ›

ภาษาพม่าေဆးထိုးအပ္

อ่านว่าเซโท อั้ด

1