ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "หิว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หิว

    ภาษาพม่า ဗိုက္ဆာတယ္

    อ่านว่า ไบซ้าเดะ

    หมวดหมู่ หมวดอาหาร