ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "หนึ่งกิโลเมตร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หนึ่งกิโลเมตร

    ภาษาพม่า တစ်ကီလို

    อ่านว่า ตกี่โหล่หมี่ต่า