ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "สิบเอ็ด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สิบเอ็ด

    ภาษาพม่า တစ္ဆယ္႔တစ္

    อ่านว่า แซ่ดติ้ด

    หมวดหมู่ หมวดตัวเลข

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "สิบเอ็ด"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
สามสิบเอ็ดသံုးဆယ္႔တစ္
หนึ่งร้อยสิบเอ็ดတစ္ရာ႔ႏွစ္ဆယ္
หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดတစ္ေထာင္တစ္ရာတစ္ဆယ္႔တစ္
หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดတစ္ေသာင္းတစ္ေထာင္႔တစ္ရာတစ္ဆယ္႔တစ္
สิบဆယ္
ยี่สิบเอ็ดႏွစ္ဆယ္႔တစ္
สิบนาทีဆယ္မိနစ္
สิบเก้าတစ္ဆယ္႔ကိုး