ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "สิบสอง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สิบสอง

    ภาษาพม่า တစ္ဆယ္႔နွစ္

    อ่านว่า แซ่ดนิ้ด

    หมวดหมู่ หมวดตัวเลข

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "สิบสอง"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
สิบဆယ္
สองနွစ္
สิบนาทีဆယ္မိနစ္
สิบเก้าတစ္ဆယ္႔ကိုး
สิบห้าတစ္ဆယ္႔ငါး
เจ็ดสิบခုႏွစ္ဆယ္
สามสิบသံုးဆယ္
สิบเอ็ดတစ္ဆယ္႔တစ္