ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "สิบนาที"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สิบนาที

    ภาษาพม่า ဆယ္မိနစ္

    อ่านว่า แส่ มนิ่ด

    หมวดหมู่ หมวดวัน เวลา

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "สิบนาที"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
สามสิบนาทีသံုးဆယ္မိနစ္
นาทีမိနစ္
สิบဆယ္
สิบเก้าတစ္ဆယ္႔ကိုး
สิบห้าတစ္ဆယ္႔ငါး
เจ็ดสิบခုႏွစ္ဆယ္
สิบสองတစ္ဆယ္႔နွစ္
สามสิบသံုးဆယ္