ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "สิบ"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "สิบ"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
สิบนาทีဆယ္မိနစ္
สิบเก้าတစ္ဆယ္႔ကိုး
สิบห้าတစ္ဆယ္႔ငါး
เจ็ดสิบခုႏွစ္ဆယ္
สิบสองတစ္ဆယ္႔နွစ္
สามสิบသံုးဆယ္
สิบเอ็ดတစ္ဆယ္႔တစ္
สี่สิบေလးဆယ္