ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "สามสิบเอ็ด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สามสิบเอ็ด

    ภาษาพม่า သံုးဆယ္႔တစ္

    อ่านว่า ตงแซ่ดติ้ด

    หมวดหมู่ หมวดตัวเลข

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "สามสิบเอ็ด"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
สิบเอ็ดတစ္ဆယ္႔တစ္
สามสิบသံုးဆယ္
หนึ่งร้อยสิบเอ็ดတစ္ရာ႔ႏွစ္ဆယ္
สามสิบวินาทีသံုးဆယ္
สามสิบนาทีသံုးဆယ္မိနစ္
หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดတစ္ေထာင္တစ္ရာတစ္ဆယ္႔တစ္
หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดတစ္ေသာင္းတစ္ေထာင္႔တစ္ရာတစ္ဆယ္႔တစ္