ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "สามสิบวินาที"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สามสิบวินาที

    ภาษาพม่า သံုးဆယ္

    อ่านว่า แซ่ดกั้น ตงแส่

    หมวดหมู่ หมวดวัน เวลา

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "สามสิบวินาที"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
สามสิบသံုးဆယ္
สามสิบเอ็ดသံုးဆယ္႔တစ္
สามสิบนาทีသံုးဆယ္မိနစ္