ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "สามสิบ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สามสิบ

    ภาษาพม่า သံုးဆယ္

    อ่านว่า ตงแส่

    หมวดหมู่ หมวดตัวเลข

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "สามสิบ"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
สามสิบเอ็ดသံုးဆယ္႔တစ္
สามสิบวินาทีသံုးဆယ္
สามสิบนาทีသံုးဆယ္မိနစ္
สิบဆယ္
สามသံုး
สิบนาทีဆယ္မိနစ္
สิบเก้าတစ္ဆယ္႔ကိုး
สิบห้าတစ္ဆယ္႔ငါး