ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "สวัสดี (ใช้ได้ตลอดวัน)"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สวัสดี (ใช้ได้ตลอดวัน)

    ภาษาพม่า မဂၤလာပါ

    อ่านว่า มิงกะลาบา

    หมวดหมู่ คำทักทาย

คำศัพท์ไทย หมวด "คำทักทาย" เหมือนกับ "สวัสดี (ใช้ได้ตลอดวัน)"   ได้แก่