ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ล้าน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ล้าน"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
หนึ่งล้านဆယ္သိန္း
หนึ่งพันล้านသန္းတစ္ေထာင္
หนึ่งร้อยล้านသန္းတစ္ရာ