ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ร้านซ่อมจักรยาน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ร้านซ่อมจักรยาน

    ภาษาพม่า စက္ဘီးျပင္ဆိုင္

    อ่านว่า แซ่ด เบงน์เปี่ยนไส่

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ร้านซ่อมจักรยาน"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
ร้านซ่อมนาฬิกาနာရီျပင္ဆိုင္
ร้านซ่อมจักรยานยนต์ဆိုင္ကယ္ျပင္ဆိုင္