ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ร้านกาแฟ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ร้านกาแฟ"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
กาแฟေကာ္ဖီ
ร้านถ่ายรูปဓါတ္ပံုဆိုင္
ร้านเสริมสวยအလွျပင္ဆိုင္
ร้านอาหารစားေသာက္ဆိုင္
ร้านขายดอกไม้ပန္းဆိုင္
ร้านตัดผมဆံပင္ညွပ္ဆိုင္
ร้านขายผลไม้သစ္သီးဆုိင္
ร้านขายขนมကုန္စံုဆိုင္
ร้านขายนาฬิกาနာရီဆုိင္
ร้านตัดเสื้อအပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္