ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ร้อย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ร้อย"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
หนึ่งร้อยတစ္ရာ
หนึ่งร้อยหนึ่งတစ္ရာ႔တစ္
ห้าร้อยငါးရာ
หนึ่งร้อยยี่สิบတစ္ရာတစ္ဆယ္
เก้าร้อยကိုးရာ
หนึ่งร้อยล้านသန္းတစ္ရာ
สองร้อยနွစ္ရာ
หนึ่งร้อยห้าสิบတစ္ရာ႔ငါးဆယ္
หนึ่งร้อยสิบเอ็ดတစ္ရာ႔ႏွစ္ဆယ္