ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ราคาเท่าไหร่"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ราคาเท่าไหร่

    ภาษาพม่า မညျမြှ

    หมวดหมู่ บทสนทนา

คำศัพท์ไทย หมวด "บทสนทนา" เหมือนกับ "ราคาเท่าไหร่"   ได้แก่