คำศัพท์ไทย-พม่า

รถไฟใต้ดิน

คำศัพท์ไทย

หมวดยานพาหนะ ›

ภาษาพม่าေျမေအာက္ရထား

อ่านว่ามเหย่ เอ้า ย่ะทา

1