ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "รถทัวร์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    รถทัวร์

    ภาษาพม่า အေ၀ေျပးကား

    อ่านว่า อเว ปเย บัส กา

    หมวดหมู่ หมวดยานพาหนะ