คำศัพท์ไทย-พม่า

รถทัวร์

คำศัพท์ไทย

หมวดยานพาหนะ ›

ภาษาพม่าအေ၀ေျပးကား

อ่านว่าอเว ปเย บัส กา

1