ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "รถตู้"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "รถตู้"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
รถบัสဘတ္စ္ကား
รถကား
ตู้ใส่กับข้าวေၾကာင္အိမ္
รถขนส่งသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကား
รถพ่วงေနာက္ဆက္တြဲကား
รถเมล์လိုင္းကား
รถม้าျမင္းလွည္း
รถเก๋งျပိဳင္ကား
รถถังသံခ်ပ္ကာကား