คำศัพท์ไทย-พม่า

รถตู้

คำศัพท์ไทย

หมวดยานพาหนะ ›

ภาษาพม่าဘတ္စ္ကား

อ่านว่าแหว่น กา

1