ฝ่าเท้า

คำศัพท์ไทย

หมวดอวัยวะของร่างกาย ›

ภาษาพม่าေျခဖ၀ါး

อ่านว่าเฉ่ พวา

1