ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ผ้าเช็ดหน้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ผ้าเช็ดหน้า

    ภาษาพม่า မ်က္ႏွာသုတ္ပု၀ါ

    อ่านว่า โก่ ต้กด์ ป หว่า/ตะแบ้ด