คำศัพท์ไทย-พม่า

ผ้าเช็ดหน้า

คำศัพท์ไทย

ของใช้ในห้องน้ำ ›

ภาษาพม่าမ်က္ႏွာသုတ္ပု၀ါ

อ่านว่าโก่ ต้กด์ ป หว่า/ตะแบ้ด

1