ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ปวดขา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ปวดขา"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
ปวดကိုက္တယ္
ปวดหลังေက်ာနာတယ္
ขาေျခေထာက္
ปวดท้องဗိုက္နာတယ္
ปวดข้อအဆစ္ကိုက္တယ္
ปวดหัวေခါင္းကိုက္တယ္
ปวดฟันသြားနာတယ္
ปวดหูနားကိုက္တယ္
ปวดเอวခါးကိုက္တယ္