น้ำแข็ง

คำศัพท์ไทย

หมวดเครื่องดื่ม ›

ภาษาพม่าေရခဲ

อ่านว่าเหย่ แค

1