คำศัพท์ไทย-พม่า

น้ำเย็น

คำศัพท์ไทย

หมวดอาหาร ›

ภาษาพม่าေရေအး

อ่านว่าเหย่เอะ

1