คำศัพท์ไทย-พม่า

น้ำร้อน

คำศัพท์ไทย

หมวดอาหาร ›

ภาษาพม่าေရေႏြး

อ่านว่าเหย่นวย

1