ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "น้ำร้อน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    น้ำร้อน

    ภาษาพม่า ေရေႏြး

    อ่านว่า เหย่นวย

    หมวดหมู่ หมวดอาหาร

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "น้ำร้อน"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
กระติกน้ำร้อนဓာတ္ဘူး
น้ำေရ
ตัวร้อนကိုယ္ပူသည္
ชาร้อนလကၻတ္ရည္
ถังน้ำေရဘုန္း
น้ำมะนาวသံပုရာရည္
อ่างน้ำေရကန္
น้ำอุ่นေရေႏြး
สาดน้ำရေပက်