คำศัพท์ไทย-พม่า

น้ำผลไม้

คำศัพท์ไทย

หมวดเครื่องดื่ม ›

ภาษาพม่าသစ္သီးေဖ်ာ္ရည္

อ่านว่าติ้ดตี ผย่อ เหย่

1