ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "นาฬิกาหนึ่งเรือน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    นาฬิกาหนึ่งเรือน

    ภาษาพม่า နာရီတစ္ခု

    อ่านว่า หน่า หยี่ ตะลง

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "นาฬิกาหนึ่งเรือน"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
หนึ่งนาฬิกาတစ္နာရီ
นาฬิกาနာရီ
ร้านขายนาฬิกาနာရီဆုိင္
ร้านซ่อมนาฬิกาနာရီျပင္ဆိုင္