ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "นาฬิกา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "นาฬิกา"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
หนึ่งนาฬิกาတစ္နာရီ
นาฬิกาหนึ่งเรือนနာရီတစ္ခု
ร้านขายนาฬิกาနာရီဆုိင္
ร้านซ่อมนาฬิกาနာရီျပင္ဆိုင္