คำศัพท์ไทย-พม่า

นมคื่น

คำศัพท์ไทย

หมวดเครื่องดื่ม ›

ภาษาพม่าႏို႕ဆီ

อ่านว่าโน่ะสี่

1