ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ถ้วย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้