คำศัพท์ไทย-พม่า

ตู้ใส่กับข้าว

คำศัพท์ไทย

หมวดของใช้ในครัว ›

ภาษาพม่าေၾကာင္အိမ္

อ่านว่าเจ่า เอ่งน์

1