ตับ

คำศัพท์ไทย

หมวดอวัยวะของร่างกาย ›

ภาษาพม่าအသဲ

อ่านว่าอแต

1