ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ตะไคร้"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตะไคร้

    ภาษาพม่า ဇပါးလင္

    อ่านว่า ซะ บะหลิ่น

    หมวดหมู่ ผักและผลไม้