คำศัพท์ไทย-พม่า

ตะเกียบ

คำศัพท์ไทย

หมวดของใช้ในครัว ›

ภาษาพม่าတူ

อ่านว่าตู่

1