ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ตรวจสุขภาพ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตรวจสุขภาพ

    ภาษาพม่า က်န္းမာေရးစစ္သည္

    อ่านว่า จันหม่าเยวิ่ด เซแด่

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ตรวจสุขภาพ"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
ตรวจေဆးစစ္သည္
ตรวจปัสสาวะေသးစစ္သည္
ตรวจเสล็ดေဆးစစ္ျပီးျပီ
ตรวจอุจจระခ်ီးစစ္သည္