คำศัพท์ไทย-พม่า

ตรวจสุขภาพ

คำศัพท์ไทย

หมวดโรคและยารักษา ›

ภาษาพม่าက်န္းမာေရးစစ္သည္

อ่านว่าจันหม่าเยวิ่ด เซแด่

1