คำศัพท์ไทย-พม่า

ชุดนอน

คำศัพท์ไทย

หมวดของใช้ส่วนตัว ›

ภาษาพม่าည၀တ္အထည္

อ่านว่าย่ะเอ้ก เอ็ง ยี่

1