ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ชานมเย็น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ชานมเย็น

    ภาษาพม่า အေးနို့

    คำศัพท์ไทย-พม่า