ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "จะจำนำไหม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "จะจำนำไหม"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
ไม่จำนำမေပါင္ဘူး
จะจำนำေပါင္မယ္
จะไปจำนำသြားေပါင္မယ္
ต่อได้ไหมေစ်းဆစ္လို႕ရလား
ถูกไหมေစ်းေပါလား
โรงจำนำအေပါင္ဆိုင္
กลับได้ไหมျပန္လို႕ရလား
จะเอาไหมယူမလား
แพงไหมေစ်းၾကီးလား