ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "จะจำนำ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "จะจำนำ"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
ไม่จำนำမေပါင္ဘူး
จะไปจำนำသြားေပါင္မယ္
จะจำนำไหมေပါင္မလား
โรงจำนำအေပါင္ဆိုင္