ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "งา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "งา"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
ငါး
ห้าငါး
ห้าสิบငါးဆယ္
น้ำปลาငန္ျပာရည္ေက်ာ္
แกงปลาငါးဟင္း
ห้าร้อยငါးရာ
ปลาหมึกေရပု၀ဲ
สิบห้าတစ္ဆယ္႔ငါး
หนึ่งร้อยห้าสิบတစ္ရာ႔ငါးဆယ္