ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ครูชาย/ครูหญิง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ครูชาย/ครูหญิง

    ภาษาพม่า ဆရာ၊ဆရာမ

    อ่านว่า ส่าหย่า/ส่าหย่ามะ

    หมวดหมู่ ทั่วไป