คำศัพท์ไทย-พม่า

คนบ้า

คำศัพท์ไทย

หมวดโรคและยารักษา ›

ภาษาพม่าအရူး

อ่านว่าอะยู

1