ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "คนขับรถ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คนขับรถ

    ภาษาพม่า ကားေမာင္းသူ

    อ่านว่า เหย่มอง

    หมวดหมู่ ทั่วไป