ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ข้าวโพด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ข้าวโพด

    ภาษาพม่า ေျပာင္းဖူး

    อ่านว่า แปว บู

    หมวดหมู่ ผักและผลไม้