ข้าวโพด

คำศัพท์ไทย

ผักและผลไม้ ›

ภาษาพม่าေျပာင္းဖူး

อ่านว่าแปว บู

1