ข้าวเหนียว

คำศัพท์ไทย

หมวดกับข้าวและอาหาร ›

ภาษาพม่าေကာက္ညင္း

อ่านว่าเก่า ยิน

1

หมวดอาหาร ›

ภาษาพม่าေကာက္ညင္း

อ่านว่าเก้างึน

1