ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ข้าวเปลือก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้